Coaching

Czym jest coaching?

Coaching tak samo jak terapia polega na pomaganiu innym ludziom. To, co różni te dwie formy pomocy, to sposób pracy oraz sytuacje, w których warto z nich skorzystać. Ogólnie mówiąc coaching jest przeznaczony dla osób, które stawiają przed sobą konkretne cele zawodowe bądź osobiste i są nastawione na zadaniowy tryb pracy. Uwaga bowiem skupiona jest tutaj na budowaniu rozwiązań i osiąganiu celów. Wpływa również całościowo na wzrost potencjału oraz poszerzenie naszej świadomości. Oczywiście Ty jako klient nie musisz wiedzieć, jaka forma pracy będzie najlepsza w Twojej sytuacji. W trakcie naszego pierwszego spotkania wsłucham się w Twoje potrzeby oraz trudności i pomogę Ci podjąć decyzję, jaka forma wsparcia będzie dla Ciebie odpowiednia.

Coaching – jak wygląda spotkanie?

Coacha nie należy mylić z mówcą motywacyjnym czy szkoleniem – jego zadaniem nie jest bowiem dawanie gotowych rozwiązań. Czym więc jest coaching? Jest to skuteczna i sprawdzona metoda, która pozwala wyznaczać i realizować cele. Tak samo jak terapia, coaching opiera się na rozmowie, zadawaniu pytań oraz stosowaniu technik psychologicznych, jednak sam sposób współpracy czy wykorzystywane narzędzia nieco się różnią. Każde spotkanie trwa zwykle 90 minut i odbywa się raz na 2 tygodnie. W zależności od Twoich potrzeb, cały proces trwa zwykle od 2 do 10 spotkań.

Coaching – kiedy warto skorzystać?

Coaching może wnieść wiele korzyści do naszego życia. Przykładowe sytuacje kiedy warto z niego skorzystać to:

  • chęć skutecznego wyznaczania i osiągania celów,
  • praca z ograniczającymi przekonaniami,
  • efektywne podejmowanie decyzji,
  • rozwój umiejętności miękkich: komunikacja, asertywność.
  • odkrywanie swoich wartości i znalezienie sensu w swoim życiu.
  • uruchomienie kreatywności,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • przekraczanie osobistych barier i ograniczeń.
Jeśli masz dodatkowe pytania bądź wątpliwości – zapraszam do skorzystania z bezpłatnej 20-minutowej rozmowy telefonicznej.

Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, co chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą.– T. Harv Eker